Werkwijze

Aanmelden

U kunt via Directe Toegang Ergotherapie (DTE) meestal* zonder verwijzing een afspraak maken via mail of telefoon. In het geval van een complexe medische situatie is een verwijzing van de huisarts of specialist wenselijk.

* Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of u middels DTE binnen onze praktijk terecht kunt. De huisarts of specialist kan een verwijzing voor ergotherapie uitschrijven.

Kennismaking

Tijdens de eerste afspraak met de ergotherapeut, willen we graag de tijd nemen om uw verhaal helder te krijgen en u te leren kennen. Samen met de ergotherapeut brengt u in kaart welke dagelijkse activiteiten goed gaan en bij welke handelingen u moeilijkheden ervaart. Dit gebeurt vaak door middel van een gesprek of vragenlijst en een observatie van zo’n genoemde activiteit. We kunnen dan goed nagaan waardoor iets niet meer lukt.

Doelen en behandeling

Als uw hulpvraag helder is bespreekt u samen met de ergotherapeut waar u de komende tijd aandacht aan wil besteden. Wat is voor u belangrijk om te bereiken?
Wij komen in de behandelingen die volgen bij voorkeur bij u thuis. We besteden bijvoorbeeld aandacht aan: het oefenen van andere manieren om een taak voor elkaar te krijgen; het aanpassen van de omgeving; het adviseren van hulpmiddelen; of het instrueren/begeleiden van uw partner/mantelzorger.

Evaluatie en afronding

Na een aantal afspraken evalueert de ergotherapeut met u hoe het proces verloopt en welke doelen er nog openstaan. Indien de doelen bereikt zijn wordt de ergotherapie afgerond. Het kan ook zijn dat sommige doelen toch niet haalbaar blijken, dat u het hoogst haalbare heeft bereikt en dat de ergotherapeut u niet verder kan helpen.
Uw huisarts of specialist wordt op de hoogte gesteld van het verloop van de ergotherapie behandeling.