Voorbeelden ergotherapeutische hulpvragen

 • Advisering decubitus;
  Het doel van onze ergotherapeutische behandeling is om decubitus te voorkomen of, indien al aanwezig, te verminderen. Onze aanpak kan bestaan uit advisering en aanvraag van anti-decubitusmaterialen (matras, zitkussen) en advies over het gebruik van deze materialen. Ook worden de leefstijladviezen bij decubitus doorgenomen.
 • Advisering hulpmiddelen, aanpassingen en diensten;
  U krijgt advies en begeleiding bij de keuze, het gebruik en/of de aanvraag van een hulpmiddel, aanpassing of dienst.
  Aan de hand van uw moeilijkheden en mogelijkheden bekijken wij welke oplossing het meest adequaat is. Er wordt vervolgens nagegaan of u op eigen kracht (financiële middelen en/of sociaal netwerk) deze oplossing kunt inzetten. Is dit niet het geval, dan kan de ergotherapeut u begeleiden in de aanvraag bij de desbetreffende instantie, mits hiervoor een indicatie is. Ook kunnen we training geven in het gebruik van het ingezette hulpmiddel of aanpassing.
 •  Arm-handfunctietraining:
  Arm-handfunctietraining houdt in dat wij de kracht, mobiliteit en/of coördinatie van uw arm-hand trainen. U bent na de training weer in staat om uw arm of hand zo optimaal mogelijk te gebruiken bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Naast de fysieke training kan er ook geoefend worden binnen betekenisvolle activiteiten. Soms kan het zijn dat we met alleen arm-handfunctietraining niet het gewenste resultaat kunnen bereiken. Ergonomisch advies en/of het inzetten van een brace zouden dan wellicht een aanvulling kunnen zijn.
 • Advisering en instructie mantelzorg;
  Ziet u als mantelzorger de door het bos de bomen niet meer of kunt u advies gebruiken hoe de verzorging van uw dierbare te verlichten, dan kun u bij ons terecht. Samen zullen we de belasting in kaart brengen en vervolgens een plan maken hoe we u als mantelzorger kunnen ontlasten. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij een aanvraag voor de WMO en/of zorgverzekeraar.  Maar ook adviseren hoe u op een zo ergonomisch verantwoorde manier uw dierbare kunt verzorgen en hoe om te gaan met beperkingen ten gevolge van bijvoorbeeld een hersenbloeding.
 • Beoordeling en advisering over zelfstandig en veilig functioneren/wonen;
  U kunt gebruik maken van onze expertise als er twijfels bestaan over het zelfstandig functioneren en/of wanneer er twijfels bestaan of het handelen nog veilig is. Deze twijfels kunnen ontstaan bijvoorbeeld bij mensen met dementie, niet aangeboren hersenletsel of door beperkingen als gevolg van ouderdom. Via een observatie en eventueel aanvullende gestandaardiseerde observaties en testen wordt het functioneren in kaart gebracht. Activiteiten die geanalyseerd kunnen worden zijn o.a. de persoonlijke verzorging, koken en het verplaatsen in- en om de woning. Vervolgens kunnen wij een uitspraak doen over de zelfstandigheid en veiligheid van het functioneren van de cliënt.
 • Gewricht beschermende principes bij een reumatische aandoening;
  Tijdens onze ergotherapeutische behandeling leert u hoe u uw gewrichten tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zo optimaal mogelijk dient te gebruiken. Dit noemen we gewricht beschermende principes. Wij leggen tijdens de behandeling uitgebreid uit wat gewricht beschermende principes inhouden en wat de meerwaarde ervan is. Ook kijken we samen met u hoe u deze principes in uw dagelijks functioneren kunt toepassen.
 • Houdingsadviezen bij klachten van het bewegingsapparaat;
  Het belang van een goede houding is bij de meeste van ons bekend. En ongetwijfeld dat u ook bekend bent met de ergonomische principes. Echter, tijdens de uitvoering van dagelijkse activiteiten worden deze principes vaak vergeten totdat een klacht weer opspeelt. Misschien weet u vaak onvoldoende hoe u bepaalde handelingen makkelijker of beter kunt doen. Of u bent zich er helemaal niet van bewust dat uw eigen aanpak eigenlijk wel heel omslachtig is. Wij leren u omgaan met houdingen, bewegingen en de juiste middelen in de context.
 • Omgaan met geheugenproblemen;
  Tijdens onze ergotherapeutische behandeling leren we u en uw omgeving zo goed mogelijk om te gaan met geheugenproblemen. Door het toepassen van diverse strategieën streven we naar een zo zelfstandig en veilig mogelijk functioneren. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld agedantraining maar ook het optimaliseren van de inrichting van uw woning.  
 • Omgaan met chronisch pijn en/of vermoeidheid; U leert omgaan met uw pijn en/of vermoeidheid en leert op welke manier u activiteiten op een verantwoorde manier kunt uitvoeren. Pijn en/of vermoeidheid beïnvloeden uw dagelijkse handelingen. Onze ergotherapeut brengt in kaart welke gedragingen en handelingen voor u problematisch zijn. Klachten kunnen direct in relatie staan met een bepaalde handeling of situatie, zoals werk. Ook klachten als gevolg van een gediagnosticeerde aandoening of klachten zonder duidelijke oorzaak. Bij alle benaderingswijzen geldt dat inzicht in pijn, pijnbeleving, belasting- belastbaarheid, taakverdeling, dagindeling en het leren graderen/wegen van een activiteit onderdeel zijn van de therapie. Ook de manier waarop u taken en handelingen verricht in dagelijkse situaties komt aan bod, zoals de indeling en organisatie van de fysieke omgeving, het gebruikt en hanteren van voorwerpen, de intensiteit/tempo van het handelen. Sociale en maatschappelijke gevolgen kunnen ook worden meegenomen.
 • Speciaal voor SOLK-diagnoses, waaronder fibromyalgie, hebben we een multidisciplinair behandelprogramma bestaande uit ergotherapie, fysiotherapie en psychologie. Deze bieden wij aan op onze locaties in Sittard (Kopenhagenstraat) en Susteren.
 • Training zelfverzorging en/of huishoudelijke activiteiten;
  Onze ergotherapeut traint u in het zelfstandig uitvoeren van alledaagse handelingen, zoals wassen en aankleden en huishoudelijke alledaagse handelingen, zoals koken, strijken of stofzuigen. Wij zorgen voor begeleiding en advies aan u en/of uw mantelzorger/thuiszorg. Ook oefenen we met u, met als doel om u in staat te stellen de handeling zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Afhankelijk van uw situatie wordt een bepaald hulpmiddel/voorziening aangevraagd en krijgt u van ons advies om zelfstandig te kunnen functioneren.
 • Valpreventie
  Door verschillende factoren kan het zijn dat u een verhoogd valrisico heeft. Door ons in te schakelen kunnen we samen deze valrisicofactoren in kaart brengen en het valrisico verkleinen. Ook kan het zijn dat we u doorverwijzen naar andere behandelaars of huisarts om samen deze risicofactoren aan te pakken. Factoren waarmee de ergotherapeut aan de slag kan zijn het aanpassen van de uitvoering van betekenisvolle activiteiten (bijv. zittend aankleden in plaats van staand) en advies geven ten aanzien van uw woning (bijvoorbeeld het plaatsen van een wandbeugel bij het toilet).  
 • Vervoerstraining, om vaardig te worden in het gebruik van uw rollator, (elektrische) rolstoel of scootmobiel.
  Onze vervoerstraining heeft als doel om u vaardig(er) te maken in het gebruik van uw vervoershulpmiddel. Na de training kunt u het hulpmiddel op een veilige manier gebruiken en indien noodzakelijk op een veilige manier deelnemen aan het verkeer.