Vergoeding

Door de verzekering worden jaarlijks vooraf vastgestelde tarieven voor de ergotherapeutische behandeling gehanteerd. Deze kunnen per verzekering verschillend zijn. De rekening van uw behandeling(en) wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar verzonden, tenzij er door uw zorgverzekeraar anders wordt beslist.

Ergotherapie is opgenomen in het basis verstrekkingenpakket van alle Zorgverzekeraars. Per kalenderjaar worden maximaal tien uur ergotherapie vergoed. Behandelingen vinden plaats op de praktijk, aan huis bij de verzekerde of op plaats waar het functioneringsprobleem zich voordoet met als doel het functioneren van de cliënt te bevorderen of te herstellen. Bent u aanvullend verzekerd, dan heeft u in sommige gevallen recht op meer dan tien uur behandeling. Het aantal verschilt per maatschappij, vraag dit altijd na bij uw zorgverzekeraar.
Indien uw eigen risico nog niet is verbruikt, wordt dit verrekend met de ergotherapeutische behandeling.

Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf de ergotherapiebehandeling te financieren. Neem hiervoor contact op met de praktijk. In de meeste gevallen zal het NZA-tarief* voor ergotherapie gevolgd worden.  Indien een huisbezoek noodzakelijk is wordt hiervoor een toeslag in rekening gebracht.

* Het NZA tarief wordt jaarlijks vastgesteld en is terug te vinden op www.nza.nl